Bispevisitas 2022


I år er det igjen tid for bispevisitas. Det er ni år siden sist biskopen var i Lyngen på visitas.

En visitas skal være en festreise hvor vi får vise fram vår vakre kommune og hvor biskopen får møte mange mennesker som på ulike måter bidrar til kirkens arbeid i lokalsamfunnet. Temaet for visitasen denne gangen er «Kirkemusikken og dens betydning for menighetslivet».

Her følger noen utvalgte deler av visitasprogrammet:

Onsdag 9. mars:

  • Møte med menighetens ansatte kl 13
  • Kveldsgudstjeneste i Selnes kapell kl 19

Torsdag 10. mars:

  • Møte med kirkeklubben kl 18
  • Salmekveld med orgelbrus i Lyngen kirke kl 19.30

Fredag 11. mars:

  • Barnehagebesøk på Furuflaten kl 10
  • Andakt på Nord-Lenangen omsorgssenter kl 15

Søndag 13. mars:

  • Visitasgudstjeneste i Lyngen kirke kl 11. Kirkekaffe og visitasforedrag etter gudstjenesten.
Tilbake