Kontaktinformasjon


Lyngen kirkelige fellesråd

Adresse: Parkveien 1, 9060 Lyngseidet - se kart
Telefon:
480 99 254
Epost:
post@lyngensokn.no

Kirkekontorets åpningstider:

Mandag - torsdag kl. 1000-1400

Vipps: 126079

Menighetspedagog@lyngensokn.no

Kari Elisabeth Berglund

48099254

90109886

Send epost

Sokneprest: prest@lyngensokn.no

Torbjørn Fink

90047616

Send epost

Sekretær: sekreter@lyngensokn.no

Kristina Giæver

48099254

48099254

Send epost

Kirkeverge: kirkevergen@lyngensokn.no

Lill Beate Skogvang

48099254

46663236

Send epost

Kantor: kantor@lyngensokn.no

Peter Vang

90870608

Send epost