Kontaktinformasjon


Lyngen kirkelige fellesråd

Adresse: Parkveien 1, 9060 Lyngseidet - se kart
Telefon:
480 99 254
Epost:
post@lyngensokn.no

Kirkekontorets åpningstider:

Mandag - torsdag kl. 1000-1400

Vipps: 126079

Kirketjener

Bjørnar Berglund

46830810

Send e-post

Menighetspedagog@lyngensokn.no

Kari Elisabeth Berglund

48099254

90109886

Send e-post

Sokneprest: anssi.elenius@lyngensokn.no

Anssi Johannes Elenius

41357761

Send e-post

Sekretær: sekreter@lyngensokn.no

Kristina Giæver

48099254

Send e-post

Vikar kirkeverge

Harry Hansen

Send e-post

Graver / Kirkegårdsarbeider

Torbjørn Larssen

48099254

91709944

Organist

Guttorm Lindquist

94106350

Send e-post

Kirkeverge: kirkevergen@lyngensokn.no

Lill Beate Skogvang

48099254

46663236

Send e-post